Johtaminen

Kohti parempaa ihmisten johtamista

Ihmisten johtaminen on taito, jota jokainen voi oppia. Ei ole olemassa synnynnäisiä johtajia tai ihmistä, josta ei voi koskaan tulla johtajaa: on vain ihmisiä, jotka tarttuvat johtamismahdollisuuksiin ja harjoittelevat toisten johtamista. Tärkeintä on tahto kehittyä ja oppia lisää.

Työluotsi tarjoaa monipuolisen valikoiman erilaisia johtamisvalmennuksia. Vaihtoehtoja on kaikille lähijohtajista ylimpään johtoon asti. Valittavissa on monia erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja tilanteen ja tarpeen mukaan. Tarjoamme sekä henkilökohtaisia valmennuksia että ryhmävalmennuksia.

Jokainen Työluotsin johtamisvalmennukseen osallistunut esimies tai johtaja on kokenut saavansa siitä konkreettista apua. Moni on havainnut saaneensa pysyviä ja vaikuttavia tuloksia. Valmennuksessa saatu ymmärrys on johtanut kasvuun ja muutokseen johtajana.

Johtamisen yksilövalmennukset

”Omien toimintatapojen kriittinen tarkasteleminen on kasvattanut minua sekä ihmisenä että johtajana.”


Tiina Kuosmanen
toimitusjohtaja, Romon Perhekodit Oy

Johdon ja esimiesten työnohjaus

Johdon ja esimiesten työnohjauksessa kehität omaa itsetuntemustasi ja ymmärrystäsi ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavista asioista.

Johdon koutsaus

Hyväksi johtajaksi voi tulla harjoittelemalla. Johdon koutsi voi nopeuttaa tätä kehitystä huomattavasti.

Johdon mentorointi

Toimintaympäristön muutoksiin on reagoitava ajoissa. Liiketoiminnan äkillisesti kasvaessa asioiden hallinta karkaa helposti käsistä. Mutta johdon mentori kulkee kanssasi.

Johtamisen ryhmävalmennukset

”Työluotsin johtoryhmävalmennus täsmensi johtoryhmän tehtävää ja toimintatapoja juuri sopivasti ja pakotti meidät kaikki suunnitelmallisempaan ja kurinalaisempaan toimintamuottiin. Valmennuksen seurauksena kuusihenkisen johtoryhmämme kokoukset ovat tehokkaampia, sillä perustoimintatavat ovat selkeytyneet.”

 

Tuomo Kauranne,
Toimitusjohtaja, Omistaja, Arbonaut Oy

Johtoryhmävalmennus – RUORI

Johtoryhmän tuloskunnosta kannattaa huolehtia, sillä sen tiedetään vaikuttavan organisaation menestykseen enemmän kuin yhdenkään yksittäisen johtajan.

Lähijohtajien ryhmävalmennus – PUOSU

Työluotsin PUOSU-valmennus antaa hyvät lähtökohdat lähijohtajan tehtävään. PUOSUn osallistujiksi kootaan esimiesryhmä saman organisaation sisältä.

Lähijohtajien ryhmävalmennus  – FÖRSTI

Lähijohtajan vaativaan tehtävään antaa hyvät lähtökohdat Työluotsin FÖRSTI-valmennus. Sen osallistujat kootaan eri organisaatioista.