Johtaminen

Kohti parempaa ihmisten johtamista

Ihmisten johtaminen on taito, jota jokainen voi oppia. Ei ole olemassa synnynnäisiä johtajia tai ihmisiä, joista ei voi koskaan tulla johtajia. Sen sijaan on vain ihmisiä, jotka tarttuvat johtamismahdollisuuksiin ja harjoittelevat toisten johtamista. Tärkeintä on tahto kehittyä ja oppia lisää.

Työluotsi tarjoaa monipuolisen valikoiman erilaisia johtamisvalmennuksia. Vaihtoehtoja on kaikille lähijohtajista ylimpään johtoon asti ja valittavissa on monia erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja tilanteen ja tarpeen mukaan. Tarjoamme sekä henkilökohtaisia valmennuksia että ryhmävalmennuksia.

Jokainen Työluotsin johtamisvalmennukseen osallistunut esimies tai johtaja on kokenut saavansa konkreettista apua. Moni on havainnut pysyviä ja vaikuttavia tuloksia. Valmennuksessa saatu ymmärrys on johtanut asiakkaan tavoitteisiin esimiestyön kehittämisessä – kasvuun ja muutokseen johtajana.

Johtamisen yksilövalmennukset

”Omien toimintatapojen kriittinen tarkasteleminen on kasvattanut minua sekä ihmisenä että johtajana.”


Tiina Kuosmanen
toimitusjohtaja, Romon Perhekodit Oy

Bisneskonstellaatio

Organisaatio on systeemi, joka toimii eri tavoin kuin sen osien summa. Systeemiälykäs johtaja näkee kompleksisuuden ja osaa kohdistaa toimenpiteet oikein. Bisneskonstellaatio on verraton tuki systeemiselle johtamiselle, sillä se tuo organisaation näkymättömän systeemin näkyväksi.

Johdon ja esimiesten työnohjaus

Johdon ja esimiesten työnohjauksessa kehität omaa itsetuntemustasi ja ymmärrystäsi ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavista asioista.

Johdon koutsaus

Hyväksi johtajaksi voi tulla harjoittelemalla. Johdon koutsi voi nopeuttaa tätä kehitystä huomattavasti.

Johdon mentorointi

Toimintaympäristön muutoksiin on reagoitava ajoissa. Johdon ammattimentori kulkee kanssasi, kun tilanne on vaarassa karata käsistä ja on keskityttävä olennaiseen.

Kriisijohtamisen valmennukset yrittäjille

Työluotsin kriisijohtamisen valmentaja sparraa yrittäjää tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Hän auttaa toimimaan nopeasti ja johdonmukaisesti sekä hahmottamaan yrityksen toiminnan kriittiset kohdat.

Luottamuksellinen yhteistyö valmentajan kanssa on tiivistä ja tähtää yrityksen elinkelpoisuuden säilyttämiseen.

Johtamisen ryhmävalmennukset

”Työluotsin johtoryhmävalmennus täsmensi johtoryhmän tehtävää ja toimintatapoja juuri sopivasti ja pakotti meidät kaikki suunnitelmallisempaan ja kurinalaisempaan toimintamuottiin. Selkeytyneet perustoimintatavat ovat tehneet kuusihenkisen johtoryhmämme kokouksista tehokkaampia.”

 

Tuomo Kauranne,
toimitusjohtaja, omistaja, Arbonaut Oy

Johtoryhmävalmennus – RUORI

Johtoryhmän tuloskunnosta kannattaa huolehtia, sillä sen tiedetään vaikuttavan organisaation menestykseen enemmän kuin yhdenkään yksittäisen johtajan.

Johtoryhmän työnohjaus

Johtoryhmän työnohjaus selkiyttää joryläisten erilaisia rooleja ja parantaa yhteistyötä vuorovaikuksen kehittymisen kautta.

Lähijohtajien ryhmävalmennus – PUOSU

Työluotsin PUOSU-valmennus antaa hyvät lähtökohdat lähijohtajan tehtävään. PUOSUn osallistujiksi kootaan esimiesryhmä saman organisaation sisältä.