Bisneskonstellaatio

Tutka, joka näyttää organisaation pimeän systeemin.

”Kaikkea on jo yritetty! Mikään ei tunnu auttavan!” 

”Meillä on kummallinen jumi päällä! Ihan kuin oltaisiin jossain kuopassa, josta ei päästä pois.”

”Hän on hyvä asiantuntija alallaan. Mutta jostain syystä, hän käyttäytyy kuin sotapäällikkö.”

 

Jos kuvailet johtamisen haastetta näin, voi kyseessä olla viheliäinen ongelma. Se ei ratkea järkeen perustuvilla menetelmillä, kuten keskustelulla, priorisoinnilla tai työnohjauksella. Viheliäisen ongelmat syyt ovat syvällä organisaation pimeässä, näkymättömässä systeemissä, kielen ja järjen tavoittamattomissa. 

Ymmärrystä toimintaa ohjaavasta organisaation piilosysteemistä voi kuitenkin lisätä bisneskonstellaation avulla. Se on kuin tutka, joka näkee läpi sumun ja pimeyden. 

Bisneskonstellaatio on liike-elämän palvelukseen luotu menetelmä, joka tuo organisaation näkymättömän systeemin näkyväksi.

konstellaatio

Viheliäiset ongelmat nousevat organisaation pimeästä systeemistä

Jos ajattelemme organisaation, yrityksen tai ihmisryhmän systeeminä, jossa kaikki osat vaikuttavat kaikkeen, olemme kompleksisuuden jäljillä. Systeemi kokonaisuudessaan toimii eri tavalla kuin sen osat. Iso kysymys on miten sitä voi siis johtaa?

Bisneskonstellaatio on liike-elämän palvelukseen luotu menetelmä, joka antaa johdolle lisää ymmärrystä organisaation tai yrityksen toimintaa ohjaavasta näkymättömästä, eli pimeästä systeemistä. Tutkittava haaste voi liittyä ihmisten työn tehoon, ilmapiiriin, yhteistyön laatuun, strategian toteutukseen, tiedon kulkuun tai mihin tahansa asiaan, joka käytännössä pitäisi olla helppo ja selkeä ratkaista. Pitäisi olla, mutta ei vain ratkea, vaikka mitä yritettäisiin.

Tämän menetelmän kautta johtaja tai johtoryhmä voi saada kiinni liiketoimintaan vaikuttavista syvistä pohjavirtauksista, joita ihmisjärki ei tavoita. Bisneskonstellaatio on kuin organisaatiota skannaava tutka, joka näyttää piilossa olevan pimeän systeemin ja avaa organisaation sisällä vaikuttavia voimia näkyväksi johtajalle. Johtajan ymmärrys voi olennaisesti kasvaa ja muuttua. Bisneskonstellaatio voi kertoa mistä oikeasti on kysymys. Johtaja voi saada uuden, systeemin johtamista tukevan ajattelutavan ja fokuksen omalle toiminnalleen. Ja kun johtaja on merkittävä osa omaa systeemiään, pienikin muutos hänen toiminnassaan ja asenteissaan  ja johtamistoimien kohteissa voi vaikuttaa kokonaisuuteen ratkaisevasti.

Bisneskonstellaatio on ryhmämenetelmä, joka voidaan toteuttaa digitaalisella alustalla etäyhteydellä.

Asiakkaana voi olla yksittäinen johtaja tai johtoryhmä. Menetelmässä avustavat Työluotsin valitsemat luotettavat henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet vaitiololupauksen. Avustajat tietävät mahdollisimman vähän asiakkaasta, hänen haasteestaan tai siihen liittyvistä ihmisistä. Siitä huolimatta, heidän kauttaan saadaan arvokasta tietoa organisaatiosysteemistä.

Menetelmää kutsutaan myös nimillä systeemikonstellaatio tai organisaatiokonstellaatio. Se on Suomessa huonosti tunnettu, mutta muualla maailmassa jo organisaatiokehittämisen valtavirtaa. Esimerkiksi Alankomaissa menetelmää käytetään viheliäisten ongelmien työstämisen lisäksi strategiatyöskentelyyn, markkinoinnin suunnitteluun ja kulttuurijohtamisen tueksi. 

Bisneskonstellaatio voidaan toteuttaa etäyhteydellä, jossa asiakas ja avustajat ovat mukana normaalin kokousalustan kautta. Tukena käytetään digitaalista huonetta, johon itse konstellaatio eli systeemin visuaalinen kuvaus tehdään. Koronavuosi on ympäri maailman osoittanut, että menetelmän voimallisuus ei juurikaan kärsi digitapaamisessa verrattuna normaaliin samassa fyysisessä tilassa tapaamiseen verrattuna.

Työluotsissa bisneskonstellaatiot ohjaa Tomi Tuomasjukka

TOMI

Hän on opiskellut aihetta useita vuosia sekä kotimaassa, että ulkomailla alan johtavien osaajien ohjauksessa. Tomi osallistuu säännöllisesti alan kansainväliseen keskusteluun erilaisilla forumeilla ja seuraa sen ajankohtaista kehitystä. Hän käyttää bisneskonstellaatiota ja muita systeemisen työskentelyn menetelmiä omassa työssään valmentajana, työnohjaajana ja sovittelijana useissa eri soveltuvissa muodoissa.

> Tutustu Tomiin