Lähijohtajien ryhmävalmennus – PUOSU

Organisaation sisäinen ryhmävalmennus

Työnjohtaja, tiiminvetäjä, lähiesimies – ihmisten johtamisen ensimmäisellä tasolla on monta nimeä. Johtamistyön vaativuuden suhteen se on kaikkein vaikein, sillä lähijohtaja on lähinnä työntekijöitä ja myös työnantajan edustaja heidän suuntaansa. Lähijohtajan on välitettävä organisaation johdon ohjausta työntekijöille ja otettava myös vastaan kaikki siitä nousevat reaktiot.

Erityisen vaikeaksi lähijohtajan työn tekee, jos hän on tullut tiimin sisältä. Entisiin työkavereihin ja jopa ystäviin on otettava etäisyyttä, jotta johtamistehtävä voi toteutua. Lojaliteetit on määriteltävä uudestaan ja kaikki tämä pitää tehdä tietoisesti. Oman identiteetin uudelleen neuvottelu on haastava tehtävä ja edellytys lähijohtajana onnistumisessa.

Tiiminvetäjän haasteena on usein vetovastuu ilman muodollista esimiesasemaa.

Työluotsin PUOSU-valmennus antaa hyvät lähtökohdat lähijohtajan ja tiiminvetäjän tehtävään. PUOSUn osallistujiksi kootaan esimiesryhmä saman organisaation sisältä.

Valmennuksen teemavalikoima on laaja ja jokainen valmennusryhmä voi poimia siitä itselleen hyödyllisimmät ja ajankohtaisimmat aiheet.

PUOSU-valmennus on monipuolinen ja kustannustehokas

Työluotsin PUOSU-valmennus on kustannustehokas tapa kehittää organisaation lähijohtajien osaamista ja johtamiselle hyödyllistä ajattelua. Valmennuksen teemavalikoima on laaja ja jokainen valmennusryhmä voi poimia siitä itselleen hyödyllisimmät ja ajankohtaisimmat aiheet.

Valittavissa on muun muassa:

  • esimiehen rooli
  • paineiden ja stressin hallinta
  • ihmistuntemus
  • ajankäytön hallinta
  • muutoksen johtaminen
  • vuorovaikutustaitojen kehittäminen
  • haastavien tilanteiden käsittely (konfliktit, eturistiriidat).

Teemojen valinnassa huomioidaan myös yrityksen strategisen kehittämisen suunta, kuten mahdollinen siirtyminen valmentavaan johtamiseen tai lean-kulttuuriin.

Valmennusote PUOSUssa on vahvan ohjauksellinen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen valmennusrupeama aloitetaan kiinnittymällä organisaation arkeen ja tilanteeseen. Usein tärkeät valmennusteemat nousevat näistä ohjatuista keskusteluista ja suurimmat oivallukset tapahtuvat lähijohtajien oman tiedon tuottamisen kautta.

Jokaiseen valmennustapaamiseen sisältyy myös vahva tiedollinen osuus ja toiminnallisia harjoituksia, joilla helpotetaan uuden materiaalin omaksumista.

PUOSUn osallistujat ovat aina samasta organisaatiosta. Tämän vuoksi valmennus linkittyy aina vahvasti meneillään oleviin asioihin, työn arkeen. Lisäksi oman porukan kesken päästään usein hyvin syvälle. Oivalletut ja opitut asiat siirtyvät nopeasti käytäntöön ja vaikutukset ovat nähtävissä pian.

PUOSU koostuu 5–7 valmennustapaamisesta jotka pidetään kuukauden välein. Yksi tapaaminen kestää 3 tuntia ja sisältää kahvitauon. Ryhmän koko voi olla 5–16 osallistujaa.

Sinua valmentamassa

TOMI

on johdon työnohjaaja, johdon koutsi ja työyhteisösovittelija. Hänen valmennusotteensa on vahvan systeeminen ja asiakasta kunnioittava. Tomi on Työluotsin perustaja.

> Tutustu Tomiin

KRISTIINA

on ylimmän johdon mentori. Hän hyödyntää valmentavassa työskentelyssään omaa, lähes kolmikymmenvuotista kokemustaan yritysten toimitusjohtajana.

>  Tutustu Kristiinaan