Työluotsi

Parempi työelämä, pitemmät työurat

Työssä olemme kaikki kokonaisina ihmisinä. Emme esimerkiksi jätä ruoansulatustamme kotiin, joten käymme työpäivän aikana lounaalla. Samalla tavalla myös tunteemme ja mielemme kiemurat kulkevat mukanamme töissä.

Muutos parempaan on mahdollinen kun tiedostaa ongelman

Mitä paremmin tunnemme itsemme, sitä helpompaa on kasvaa ihmisenä ja oppia paremmaksi toimijaksi työpaikan sosiaalisessa verkostossa. Tämä koskee jokaista johtajaa, esimiestä, asiantuntijaa ja työntekijää.

Oppiminen ja ihmisenä kasvu on muutos: pieni siirtymä kompassin neulassa, joka vie kohti haluttua määränpäätä. Muutoksen ja oppimisen tarve tulee usein esille haastavassa tilanteessa – kun jokin asia ei mene niin kuin odotettiin.

Muutos on mahdollinen, kun tiedostaa mistä on kysymys. Pysähtyminen tässä kohtaa on hyödyllistä, jotta kohtaamansa ilmiön voi raamittaa ja sitä voi tutkia. Eri näkökulmien kautta on usein mahdollista ymmärtää, mistä ilmiössä on kysymys. Ymmärrys auttaa muotoilemaan uuden tavan kohdata samanlainen tilanne. Rohkeutta tarvitaan silloin kun on rikottava aikaisemmin omaksuttu toimintatapa ja kokeiltava pohdinnan kautta syntynyttä uutta tapaa.

Työluotsin kompassi kuvaa tätä muutoksen vaiheistusta. Tiedostaminen, ymmärrys, rohkeus ja muutos muodostavat toisiaan seuraavan prosessin. Kun asian tiedostaa ja sitä alkaa tutkia, siitä alkaa muodostua aiempaa syvempi ymmärrys. Samalla löytyy uusia näkökulmia ja toimintamalleja. Lopuksi tarvitaan vain rohkeutta kokeilla uutta ja havainnoida muutosta niin itsessään kuin muissa.

Työluotsin ote haastaa ja aktivoi organisaatioita. Työskentelyssä on ollut helppo löytää jatkumot muutosten läpiviemiseksi.

 

Hannele Mikkanen
kunnanjohtaja, Liperi

Ratkaisuja organisaation kaikille tasoille

Strateginen kulttuurimuotoilu

Jokaisella organisaatiolla on oma kulttuurinsa. Tähän kuuluvat yhteisön toimintatavat eli se, mitä me pidämme oikeana ja hyvänä. Niiden mukaan myös toimimme päivittäin. Uusi tulokas oppii nopeasti, mikä kussakin paikassa on sopivaa ja hyväksyttyä, ja mikä taas ei.

Organisaation hyväksytyillä toimintatavoilla on ratkaiseva vaikutus siihen, kuinka sen strategia toteutuu. Kuuluisan lausahduksen mukaan ”kulttuuri syö strategioita aamupalaksi.” Valitettavan usein strategia kuolee, koska organisaation kulttuuri ei tue sitä.

Organisaation kulttuuria voidaan kuitenkin muovata strategiaa tukevaksi. Me Työluotsissa kutsumme tätä strategiseksi kulttuurimuotoiluksi. Autamme organisaatiota rakentamaan yhteisölleen sellaisia toimintatapoja, jotka mahdollistavat strategian toteutumisen ja visiota kohti etenemisen. Työkalujamme tässä ovat johtamisen kehittäminen, työyhteisön toimintatapojen parantaminen ja konfliktien sovittelu.

Työluotsin arvot ja asiakaslupaus

Inhimillisyys
Kunnioitus
Vastuullisuus

 

Toimintamme on ihmislähtöistä, kunnioitamme ihmisten erilaisuutta ja otamme vastuun omasta työstämme.

Sitoudumme pitkään matkaan

Työluotsi kulkee organisaation rinnalla ja auttaa kehittämään kokonaisuutta. Me hahmotamme tilanteen yhteistyössä johdon kanssa ja muotoilemme parhaat kehittävät toimenpiteet.

Me Työluotsilla ajattelemme systeemisesti ja ymmärrämme monimutkaisia syy-seuraussuhteita. Siksi pikaratkaisujen sijaan ehdotamme parasta mahdollista kehittämistoimien yhdistelmää. Akuuteissa tilanteissa tarjoamme toki tarvittavan täsmäavun, kuten yksittäisen sovittelu-, koutsaus- tai työnohjausprosessin.

Kumppanuudet Työluotsin kanssa ovat pitkäaikaisia. Teemme mieluiten pitkäjänteistä työtä. Johtaminen ja työyhteisön kulttuuri kehittyvät hitaasti.

Asiakkaitamme

Arbonaut Oy
Aducate/Itä-Suomen Yliopisto
Ammattiopisto Luovi
Attendo Oyj
Business Joensuu Oy
Euroopan Metsäinstituutti
Fastroi Oy
Honkalampi-säätiö
Inarin kunta
Inarin Seurakunta
Inarin vanhusten ja eläkeläisten tukiyhdistys Ry
Inergia Oy
Itä-Suomen Päihdekuntoutus Oy
Itä-Suomen Yliopisto
Jaakkolan Elintarviketukku Oy
Joensuun Kaupunki
Joensuun Kaupunginteatteri

Joensuun Ortodoksinen Seurakunta
Joensuun Vesi
Karjalan Tekstiilipalvelu Oy
Kataja Basket
Kesla Oyj
Kemijärven Seurakunta
Keypro Oy
Kontionloikka Oy
Kuopion Kaupunki
Liikennevirasto
Liperin kunta
Master Kodit Oy
Messi Oy
Metsähallitus
MHY Pohjois-Karjala
Oulaisten Kaupunki
Phillips Medisize Oyj
PIKES Oy

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Ry
Pohjois-Karjalan Kauppakamari
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos
Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Porokylän Leipomo Oy
Riveria
Romon perhekodit Oy
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Saamelaiskäräjät
Saamelaismuseosäätiö
Siun Sote
Sodankylän kunta
Suorannan Perhekoti Oy
TAITO Pohjois-Karjala Ry
TREDU – Tampereen Seudun Ammattiopisto

Työluotsin tarina

Tomin tavoitteena oli rakentaa Suomeen pitempiä työuria paremman työelämäkokemuksen kautta. Tämä on iso tehtävä, joten strateginen valinta oli keskittyä johtamisen kehittämiseen, yksi johtaja kerrallaan.

Työluotsin tiimi