Vaiettu ongelma esille – KAIKU

Miten korjata, kun ei tiedä mikä on rikki?

Työyhteisössä tulee joskus eteen tilanteita, jossa jokin estää avoimen keskustelun. Tiedetään, että jokin asia ahdistaa, mutta kukaan ei suostu sanomaan mikä. Ongelma on selkeä, se näkyy työtehossa, ilmapiirissä ja työhyvinvointimittauksissa. Kova paikka johtajalle.

Työluotsin KAIKU on alle 100 henkilön työyhteisöille tarkoitettu palvelu, jolla voidaan luodata organisaatiolaivan pilssin mustaa vettä ja selvittää turvallisesti mistä ongelmista yhteisössä vaietaan.

Työluotsin KAIKU-palvelu tuo esille työyhteisön pinnan alla vellovat ongelmat, joista ei uskalleta puhua avoimesti.

KAIKU toteutetaan koko organisaation työpajana

Työluotsin KAIKU-palvelu tuo esille työyhteisön pinnan alla vellovat ongelmat, joista ei uskalleta puhua avoimesti.

KAIKU toteutetaan yhden työpajapäivän aikana kaikkien työyhteisön jäsenten läsnä ollessa. Jokainen saa nostaa esille tärkeäksi kokemiaan teemoja, ongelmia, kokemuksia ja ehdotuksia.

Toteutus takaa anonymiteetin – yhtään annettua kommenttia ei voida yhdistää yksittäiseen ihmiseen. Työpajatilanne on turvallinen ja mahdollistaa asioiden esille saamisen.

Työpajassa voidaan myös pyytää osallistujilta ehdotuksia, miten asiassa olisi hyvä edetä eli kuinka jatkossa voitaisiin välttää nyt havaitut ongelmat.

Työpajan lopuksi Työluotsi kokoaa yhteenvedon esille nousseista aiheista sekä ehdotuksen niiden työstämiseen.

Sinua valmentamassa

TOMI

on johdon työnohjaaja, johdon koutsi ja työyhteisösovittelija. Hänen valmennusotteensa on vahvan systeeminen ja asiakasta kunnioittava. Tomi on Työluotsin perustaja.

> Tutustu Tomiin

KRISTIINA

on sertifioitu johdon koutsi ja ammattimentori. Hän hyödyntää asiakastyössään omaa, lähes kolmikymmenvuotista kokemustaan yritysten toimitusjohtajana. Kristiinalla on kokemusta ihmisten johtamisesta ja työyhteisöjen dynamiikasta useista eri yrityksistä.

>  Tutustu Kristiinaan