Työyhteisön työnohjaus

Ryhmänä toimiminen on samaan aikaan antoisaa ja haastavaa.

Jokaisen on otettava vastuuta omasta ja koko ryhmän toiminnasta, jotta yhteinen päämäärä tai tarkoitus toteutuu. Työn tekemistä helpottaa, kun sitä tukevat rakenteet, esimerkiksi kokouskäytännöt, ovat kunnossa. Lisäksi ryhmässä on hyvä olla turvallisuutta ja luottamusta.

Tavallisessa tiimikokouksessa ei tällaisia asioita juuri käsitellä. Siksi nämä toimivan työyhteisön kulmakivet jäävät usein huonolle hoidolle. Ryhmätyön onnistuminen vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja huoltoa. Hyvä työkalu tälle perushuoltotyölle on työyhteisön työnohjaus.

Työyhteisön työnohjauksessa opetellaan ennen kaikkea puhumaan niistä asioista, joista on vaikea puhua – ja jotka väistämättä vaikuttavat ryhmän toimivuuteen ja yhteistyökykyyn.

Ryhmätyön onnistuminen vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja huoltoa. Hyvä työkalu tälle perushuoltotyölle on työyhteisön työnohjaus.

Erityisen hyvin työyhteisön työnohjaus sopii muutostilanteisiin

Työluotsin työyhteisön työnohjauksissa esimies on lähtökohtaisesti aina mukana. Tästä voidaan hetkellisesti poiketa, jos on saatava auki hankalampia asioita tai tuntemuksia. Eteenpäin menemisen edellytys on kuitenkin, että asioita käsitellään yhteisesti ja ratkaisuja tehdään tiimin lähijohtajan ollessa mukana.

Työyhteisön työnohjaus voi nostaa esille piileviä konflikteja. Tarvittaessa näitä käsitellään sovittelumenetelmällä erillisenä toimeksiantona, jonka ajaksi työnohjaus keskeytetään.

Tavallinen työyhteisön työnohjausprosessin pituus on 8–10 ohjauskertaa. Yksi tapaaminen kestää 1,5 tuntia ryhmän koosta riippuen. Tapaamiset toistuvat tyypillisesti kerran kuukaudessa.

Työyhteisön työnohjauksen aloittamiseen ei tarvita ongelmaa, vaan ainoastaan halu kehittää, ylläpitää ja ehkäistä jotain työlle tärkeitä taitoja ryhmässä. Tämä menetelmä sopii kaikille työryhmille ja tiimeille, jotka muodostavat luonnollisen työyhteisön. Alle 10 hengen ryhmää ohjaa yksi työnohjaaja ja tätä suurempia kaksi.

Erityisen hyvin työyhteisön työnohjaus sopii muutostilanteisiin, kuten esimerkiksi meneillään olevan Lean-projektin tueksi. Lean-ajattelun siirtymistä ja juurtumista organisaation käytäntöön tuetaan työstämällä sen esille nostamia tunteita, jotta niistä ei muodostuisi liinausta hidastavia tekijöitä.

Sinua valmentamassa