Työluotsin tarina

Yhden miehen yrityksestä monipuolisiin työelämäpalveluihin

Työluotsin kielikuva syntyi Tomin työnohjaajaopintojen aikana. Sisämaan kasvatin kouluvuodet Walesissa Bristolinlahden rannalla 1980-luvulla olivat sisältäneet runsaasti merellä liikkumista ja purjehdusta. Nämä antoivat mainion mielikuvaympäristön työelämän ja johtamisen käsittelylle.

Vuonna 2018 Työluotsi aloitti laajentumisensa verkostoksi, johon kuuluu useita valmentamisen ja organisaatiokehittämisen ammattilaisia.

Tomi Tuomasjukka aloitti toiminnan Työluotsina vuonna 2014. Ensin piti luoda brändi ja ”hallinnollinen järjestely”, jonka kautta Tomi voisi tehdä merkittäväksi kokemaansa johtamisen kehittämistyötä.

Alussa Työluotsin liikeidea kiteytyi sanoihin johtamisen personal trainer. Tomin tavoitteena oli rakentaa Suomeen pitempiä työuria paremman työelämäkokemuksen kautta. Tämä on iso tehtävä, joten strateginen valinta oli keskittyä johtamisen kehittämiseen, yksi johtaja kerrallaan. Ensimmäiset asiakkaat tulivat johdon yksilötyönohjaukseen.

Yhteiskunnan tuki oli tärkeää liikkeellelähdössä, sillä johdon työnohjauksen tunnettuus on koko Suomessa vähäistä. Starttiraha ja yrityslaina tulivat tarpeeseen.

Myynti ja markkinointi olivat myös alussa haasteellista. Vähitellen Tomille löytyi oma myyntityyli ja taidotkin karttuivat hyvän koulutuksen kautta. Verkostoitumisen merkitys osoittautui vieläkin suuremmaksi.

Jatkuva uuden oppiminen ja kouluttautuminen muotoutui Työluotsin peruskiveksi heti alussa. Valmennustyössä joutuu jatkuvasti kohtaamaan oman osaamisensa rajoja. Johtamisen kehittäminen on ennen kaikkea ihmisen ymmärtämistä ja tämä on lähes loputon oppimisurakka. Hyvin nopeasti Työluotsin palveluihin tuli mukaan työyhteisösovittelu, johdon koutsaus ja johtoryhmien valmentaminen.

Vähitellen Työluotsi sai tuulta purjeisiinsa. Ratkaiseva käänne tapahtui toisen toimintavuoden aikana. Lappiin suunnattu markkinointikiertue tuotti asiakkaita ja yrityksen toiminnan toiseksi tukijalaksi vakiintui Tomin pohjoinen syntymämaakunta.

Vuonna 2018 Työluotsi aloitti laajentumisensa verkostoksi, johon kuuluu useita valmentamisen ja organisaatiokehittämisen ammattilaisia.

Työluotsin tiimi