Parempi työelämä,
pitemmät työurat

Parempi työelämä,
pitemmät työurat

Johtaminen

Ihmisten johtaminen on taito, jota jokainen voi oppia. Ei ole olemassa synnynnäisiä johtajia – on vain ihmisiä, jotka tarttuvat mahdollisuuksiin ja harjoittelevat johtamista. Tärkeintä on tahto kehittyä ja oppia lisää.

Työluotsi ohjaa sinua parempaan johtajuuteen.

Toimiva työyhteisö

Kun yhteistyö toimii huonosti, työn tavoite lähestyy hitaammin tai siitä jopa etäännytään. Hyvä uutinen on se, että yhteistyötä voidaan kehittää. Tähän tarvitaan tahtoa ja haasteiden tiedostamista.

Työluotsin työyhteisöpalvelut lisäävät ymmärrystä ja rohkeutta muutoksen toteutukseen.

Bisneskonstellaatio

Johda systeemiälykkäästi. Bisneskonstellaatio on liike-elämän palvelukseen luotu menetelmä, joka tuo organisaation näkymättömän systeemin näkyväksi.

YT-tuki

Me tiedämme miten vaativa prosessi YT-neuvottelut ovat henkisesti sekä johdolle, että työyhteisölle. Tiedämme myös miltä tuntuu tulla irtisanotuksi ja miten siitä selviää.

Voimme auttaa koko organisaatiota menemään tämän vaikean ja pakollisen tilanteen läpi mahdollisimman vähin vaurioin.

Sovittelu

Jokainen johtaja ja organisaatio kohtaa toiminnassaan sisäisiä ongelmia. Haasteet liittyvät usein ihmisten välisiin suhteisiin ja niiden toimivuuteen. Syntyy riitoja, kiistoja, siiloutumista ja jopa avoimia konflikteja.

Kun omat keinot ovat lopussa, Työluotsi auttaa eteenpäin.

Parempi työelämä, pitemmät työurat

Suomeen tarvitaan pitempiä työuria

Työluotsi vastaa tähän rakentamalla parempaa työelämäkokemusta. Me kehitämme johtamista ja työyhteisön toimivuutta niin, että jokaisella on työssään parempi olla. Näin teemme ihmisten työurista vähitellen antoisampia ja eheämpiä.

Kaikki tämä näkyy plussana viivan alla.

Asiakkaitamme

Työluotsi

Muutos parempaan on mahdollinen kun tiedostaa ongelman

Työluotsi kulkee organisaation rinnalla ja auttaa kehittämään kokonaisuutta. Me hahmotamme tilanteen yhteistyössä johdon kanssa ja muotoilemme yhdessä tarvittavat toimenpiteet.