Toimiva työyhteisö

Hyvä yhteistyö tekee työyhteisöstä tehokkaamman

Organisaation yksinkertainen määritelmä on ryhmä ihmisiä, jotka tekevät yhteistyötä. Kun yhteistyö toimii huonosti, yhteinen tavoite lähestyy hitaammin tai siitä jopa etäännytään.

Yhdessä olemisen ja tekemisen taito on ihmisen tärkein vahvuus maapallon muihin lajeihin verrattuna. Kovin usein tämä taito vaatii kehittämistä. Monessa työyhteisössä on yhteistyöosaamisen vajausta ja tarvetta sen kehittämiseen.

Hyvä uutinen on se, että yhteistyötä voidaan kehittää. Siihen tarvitaan tahtoa ja haasteiden tiedostamista. Tahto tulee työyhteisöltä, Työluotsin työyhteisöpalvelut lisäävät ymmärrystä ihmisyhteisön monimutkaisuudesta ja rohkeutta muutoksen toteutukseen.

Työyhteisön toimivuuden kehittämisen palvelut

“Olemme oppineet tuntemaan omaa yrityskulttuuriamme sekä analysoimaan niin omaa kuin johtoryhmämme toimintaa. Työluotsin valmentava ja haastava koulutustyyli on hyvä, ja heillä on rohkea ote yrityksen haastaviin asioihin. On oikein, että voimme puhua myös pinnan alla kytevistä asioista.”

 

Erik Kärki
toimitusjohtaja, Porokylän leipomo

Bisneskonstellaatio

Työyhteisö on ihmisten muodostama systeemi, eli kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kokonaisuus toimii toisin kuin yksittäiset osat. Työyhteisön kehittämisessä on suuri hyöty systeemisestä lähestymistavasta ja ymmärryksestä. Bisneskonstellaatio on tässä verraton apuväline. Se on kuin tutka, joka paljastaa työyhteisön sisällä vaikuttavan pimeän systeemin.

Työyhteisön työnohjaus

Ryhmätyön onnistuminen vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja huoltoa. Hyvä työkalu tälle perushuoltotyölle on työyhteisön työnohjaus.

Tiimityön kehittäminen

Työluotsin GASTI-tiimivalmennus kehittää tiimin tehokkuutta ja päätöksentekokykyä. GASTI kehittää ennen kaikkea itseohjautuvuutta.

Arvot käytäntöön

Työluotsin TELAKKA nostaa koko työyhteisön hetkeksi maihin pohtimaan miten organisaation arvot saadaan toimimaan joka päivä.

Vaiettu ongelma esille

Työluotsin KAIKU on alle 100 henkilön työyhteisöille tarkoitettu palvelu, jolla voidaan luodata sameaa vettä ja selvittää mistä ongelmista yhteisössä vaietaan.