Tiimityön kehittäminen – GASTI -tiimivalmennus

GASTI-valmennuksessa tiimin yhteistyö kehittyy ja tehostuu.

Itseohjautuvuus on nyt muotia työelämässä. Lähijohtajia vähennetään ja tiimien odotetaan ottavan vastuuta ja toimivan tehokkaasti keskenään. Ongelmia tulee silloin, kun lähijohtamisen kulttuurista siirrytään itseohjautuvuuteen ilman, että muutokseen annetaan tukea. Tällöin tiimi jää tuuliajolle, kun on tottunut siihen, että vastuun ottaa lähijohtaja.

Yksittäinen tiimin jäsen hyötyy GASTIssa myös itsensä johtamisen taitojen kehittymisestä. Lisäksi voidaan odottaa, että työn imu ja työssä viihtyminen paranevat.

GASTI-valmennus kehittää ja tehostaa tiimityötä

Työluotsin GASTI-tiimivalmennus on prosessimuotoinen valmennus, joka haastaa tiimin jäsenet keskustelemaan hyvän ja toimivan tiimin kulmakivistä: selkeästä työn tarkoituksesta, toimivista rakenteista, johtajuudesta ja vastuullisuudesta sekä turvallisesta ilmapiiristä.

GASTI-valmennuksessa tiimin yhteistyö kehittyy ja tehostuu. Sisäinen vuorovaikutus helpottuu ja osaamisen vahvuudet ja kapeikot tulevat esille. Käytännössä itseohjautuvuuden ja siihen liittyvän vastuullisuuden kehittyminen näkyvät työn tehokkuuden kasvamisena, kun läpimenoaika lyhenee. Tämän vuoksi GASTI-valmennus sopii erinomaisesti Lean-projektin tueksi.

Yksittäinen tiimin jäsen hyötyy GASTIssa myös itsensä johtamisen taitojen kehittymisestä. Lisäksi voidaan odottaa, että työn imu ja työssä viihtyminen paranevat.

Johdolle GASTI-valmennus näyttäytyy työhyvinvoinnin paranemisena ja todennäköisesti sairauspoissaolojen vähenemisenä. Myös ihmisten välisten ongelmien selvittelyyn tarvitaan vähemmän johdon aikaa. Yleensäkin tiimi toimii odotusten mukaisesti ja tiedon kulku paranee.

Sinua valmentamassa

TOMI

on johdon työnohjaaja, johdon koutsi ja työyhteisösovittelija. Hänen valmennusotteensa on vahvan systeeminen ja asiakasta kunnioittava. Tomi on Työluotsin perustaja.

>  Tutustu Tomiin

KRISTIINA

on sertifioitu johdon koutsi ja ammattimentori. Hän hyödyntää asiakastyössään omaa, lähes kolmikymmenvuotista kokemustaan yritysten toimitusjohtajana. Kristiinalla on kokemusta yrityksen menestyksekkäästä johtamisesta, yrityskaupoista, uuden perustamisesta ja alasajosta.

> Tutustu Kristiinaan

Työyhteisön toimivuuden kehittämisen palvelut