Johdon ja esimiesten työnohjaus

Työnohjaus on johtamistyön tutkimista ja uuden oppimista

Johdon ja esimiesten työnohjauksessa kehität omaa itsetuntemustasi ja ymmärrystäsi ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavista asioista. Otat myös haltuun taitoja ja työkaluja, joilla ihmisten kanssa työskentely helpottuu. Lisäksi työnohjaus tukee jaksamistasi ja auttaa selviämään stressaavista tilanteista.

Johdon ja esimiesten työnohjauksen aloittamiseen ei tarvita mitään ongelmaa. Riittää, kun sinulla on halu ylläpitää, kehittää tai ehkäistä jotain johtajan työssäsi.

Johdon ja esimiesten työnohjaus – selviytymiskykyä mahdollisia ongelmatilanteita varten

Johdon ja esimiesten työnohjaus toteutetaan prosessina, johon kuuluu yhden vuoden aikana 8-10 tapaamiskertaa johtamisen erikoiskysymyksiin perehtyneen työnohjaajan kanssa. Keston taustalla on ihmisen mielen luonne: se on muovautuva mutta hidas. Uuden oppiminen ja omaksuminen vievät aikaa ja vaativat toistoja, pohdintaa, omaa sanoitusta ja kokeilemista. Usein oppiminen tapahtuu myös erehdysten kautta.

Keskustelut ovat luottamuksellisia ja kestävät 90 minuuttia kerrallaan, toistuen 3–5 viikon välein. Parhaimmat tulokset saavutetaan pitkäaikaisella, 1–3 vuoden sitoutumisella oman työn ja johtajaminän pohdintaan ja kehittämiseen.

Johdon ja esimiesten työnohjauksen aloittamiseen ei tarvita mitään ongelmaa. Riittää, kun sinulla on halu ylläpitää, kehittää tai ehkäistä jotain johtajan työssäsi. Rauhallisessa vaiheessa aloitettu johdon työnohjaus rakentaa parempaa selviytymiskykyä ongelmallisia aikoja varten.

Johdon työnohjaaja tukee myös ongelmatilanteissa.  Hyviä esimerkkejä tällaisista ovat jaksamisen ongelmat, kaoottinen työpaine ja liiallinen stressi. Akuuttiin tilanteeseen sovitaan yleensä muutamien tapaamiskertojen mittainen prosessi.

Tavoitteiden asettaminen on tärkeä osa johdon ja esimiesten työnohjausta. Tavallisia tavoitteita ovat ihmisten johtajana kasvamisen ja kehittymisen, oman työn hallinnan ja johtamiseen liittyvien työkalujen haltuunotto.

On myös tärkeää arvioida tavoitteiden saavuttamista. Arviointi suoritetaan yleensä kauden viimeisellä ohjauskerralla ja tehdään yhteistyössä ohjattavan oman esimiehen kanssa.

Sinua valmentamassa

TOMI

on johdon työnohjaaja, johdon koutsi ja työyhteisösovittelija. Hänen valmennusotteensa on vahvan systeeminen ja asiakasta kunnioittava. Tomi on Työluotsin perustaja.

> Tutustu Tomiin