Sovittelu

Ongelma on mahdollisuus oppia

Jokainen johtaja ja organisaatio kohtaa toiminnassaan sisäisiä ongelmia. Haasteet liittyvät usein ihmisten välisiin suhteisiin ja niiden toimivuuteen. Syntyy riitoja, kiistoja, siiloutumista, jopa avoimia konflikteja. Toisinaan työyhteisöön ilmaantuu kuuluisa virtahepo, jonka kaikki näkevät, mutta josta ei kukaan halua puhua.

Työpaikan ihmissuhteisiin pesiytyneet ongelmat vievät tilaa ja aikaa organisaation perustehtävältä. Pahimmillaan koko olemassaolon tarkoitus unohtuu ja palkkaa maksetaan pelkästä vellomisesta ja kivien heittelystä. Ja johtajana olet jo yrittänyt kaikkea – puhunut eri ihmisten kanssa, antanut ohjeita, järjestellyt asioita. Silti ongelma jatkuu.

Työluotsi on erikoistunut erittäin vaikeiden tilanteiden käsittelyyn. Kun omat keinot ovat lopussa, me autamme jatkamaan eteenpäin. Autamme työyhteisöä käsittelemään ongelmaa ja samalla oppimaan uusia taitoja.

Sovittelupalvelut

“Tulokset näkyvät paremmin nyt, kun aikaa sovittelusta on kulunut hieman enemmän. Voisi sanoa, että prosessi ravisteli työyhteisöä ottamaan hyvinvoinnin omiin käsiinsä… Keskustelua ja kuuntelua on aiempaa enemmän: nyt yritetään ymmärtää toisia.”

 

Osastonhoitaja, Itä-Suomi

Avoimet konfliktit ja ristiriitatilanteet

Vaiheistettu sovitteluprosessi antaa jokaiselle työyhteisön jäsenelle tilaisuuden kertoa omat kokemuksensa ja osallistua ongelman yhteiseen ratkaisemiseen.

Työryhmän hiljainen ongelma

Työluotsin SOLMU –palvelu auttaa ottamaan esille ryhmän yhteistyötä haittaavan haasteen.