Tiukan talouden johtaminen

Kriisijohtamisen valmennukset yrittäjille

Tiukan talouden johtamiseen on tukea tarjolla!

Kriisi iski. Asiakkaat katoavat, kassa tyhjenee ja tulevaisuus näyttää epävarmalta. Liiketoiminnasta tulee yht’äkkiä selviytymistaistelua. Yritys on pidettävä elinkelpoisena. Tarvitaan tiukan talouskurin johtamista.

Johdon ja esimiesten työnohjauksen aloittamiseen ei tarvita mitään ongelmaa. Riittää, kun sinulla on halu ylläpitää, kehittää tai ehkäistä jotain johtajan työssäsi.

Valmennuksissa poraudutaan kolmeen pääteemaan

Työluotsin kriisijohtamisen valmentaja sparraa toimitusjohtajaa tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Hän auttaa toimimaan nopeasti ja johdonmukaisesti sekä hahmottamaan yrityksen toiminnana systeeminä. Luottamuksellinen yhteistyö valmentajan kanssa on tiivistä ja tähtää yrityksen pelastamiseen. Valmennuksissa poraudutaan kolmeen pääteemaan: raha, henkilöstö ja tulevaisuus.


RAHAVIRTOJEN HALLINTA

 • Kassavirta ja kirjanpitäjän rooli
 • Yhteydet rahoittajiin ja sidosryhmiin – nopea sopeuttaminen ja lisärahoitus
 • Toimitusjohtajan ja hallituksen yhteistyö ja luottamus
 • Kriisiviestintä


HENKILÖSTÖRESURSSIEN SOPEUTTAMINEN JA YLLÄPITO

 • Henkilöstöön kohdistuvat toimet – yrityksen tuottavuus – henkilöstötuottavuus
 • Viestinnän kauaskantoiset vaikutukset
 • Uudelleen organisointi – tehtävänjako ja vastuut
 • Epävarmuuden hyväksyminen – henkilöstön toimintakyvyn varmistaminen
 • Johtajana kriisitilanteessa – oman toimintakyvyn ylläpito


NOPEAT TOIMENPITEET, PITKÄT SUUNNITELMAT

 • Äkillinen kriisi, ratkaiseva käännekohta, ratkaisevat tekijät
 • Toimintaympäristön muutos, muutos liiketoimintaan
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Kriisien hallinnasta riskien hallintaan
 • Arvojen mukaisen toiminnan korostuminen kriisitilanteessa

Aloitus napakasti kolmen tapaamisen settinä

Kriisijohtamisen sparraus alkaa kolmella yhden tunnin mittaisella tapaamisella. Kolmen kerran jälkeen jatko sovitaan erikseen.

HINTA  700€ + ALV 24%

Kriisijohtamisen valmentajamme Kristiina Hätinen on kokenut yritysjohtamisen ammattilainen

Minulla on omaa kokemusta yrityksen nousuista ja laskuista, jopa alasajosta.

Ulkopuolisena näen yrityksen objektiivisesti ja pystyn haastamaan toimitusjohtajan ajattelua.

Autan yritystä menemään tämän vaikean ja pakollisen tilanteen läpi ja säilyttämään elinkelpoisuuden.