Arvot käytäntöön – TELAKKA

Luodaan käytännön raamit arvoihin sitoutumiselle

Monella organisaatiolla on arvot, joiden mukaan halutaan toimia. Aina tässä ei käytännössä onnistuta. Silti arvot on hyvä olla eräänlaisena pohjantähtenä, josta otetaan suuntaa.

Arvojen vienti käytäntöön on myös mahdollista ja vaatii hiukan harjoittelua ja johdonmukaista työskentelyä koko työyhteisöltä. Työluotsin TELAKKA luo käytännön raamit arvoihin sitoutumiselle.

TELAKKA voidaan toteuttaa 10-100 hengen kokoisissa työyhteisöissä.

Kohti arvojen mukaista toimintaa

Työluotsin TELAKKA nostaa koko työyhteisön hetkeksi maihin pohtimaan miten organisaation arvot saadaan toimimaan joka päivä. Tämän pysähdyksen tavoite on kiinnittää huomio arvoihin, etsiä yhteisölle sopivia työkaluja ja käytännön toimintatapoja arvojen mukaiseen työskentelyyn. TELAKALLA tehdään myös yhteinen suunnitelma jatkotyöskentelylle.

TELAKKAan kuuluu lyhyt johdantotyöpaja, jossa puhutaan arvoista ja muista työn etiikkaa ohjaavista asioista. Tämä tietoiskunomainen parituntinen ohjaa työyhteisön aloittamaan sisäisen pohdinnan siitä, miten arvokasta työtä tehdään.
Toisessa vaiheessa TELAKKAa kokonnutaan koko päivän ajaksi työstämään arvojen viemistä arkeen. Päivään kuuluu tavoitteen asettaminen, sopivien työkalujen valinta ja päivittäisen käyttäytymisen mallien luominen.

Lisäksi työpäivän aikana luodaan suunnitelma, jonka mukaan työyhteisö haluaa lähteä kulkemaan kohti asettamaansa arvojen mukaista toimintaa.

Suunnitelman toteutuksessa Työluotsi voi jatkaa rinnallakulkemista ja tukea avainkohdissa. Työyhteisö voi myös harjoitella uutta toimintamallia omin voimin.

TELAKKA voidaan toteuttaa 10-100 hengen kokoisissa työyhteisöissä.

Sinua valmentamassa

TOMI

on johdon työnohjaaja, johdon koutsi ja työyhteisösovittelija. Hänen valmennusotteensa on vahvan systeeminen ja asiakasta kunnioittava. Tomi on Työluotsin perustaja.

> Tutustu Tomiin

KRISTIINA

on sertifioitu johdon koutsi ja ammattimentori. Hän hyödyntää asiakastyössään omaa, lähes kolmikymmenvuotista kokemustaan yritysten toimitusjohtajana. Kristiinalla on kokemusta yrityksen menestyksekkäästä johtamisesta, yrityskaupoista, uuden perustamisesta ja alasajosta.

> Tutustu Kristiinaan

Työyhteisön toimivuuden kehittämisen palvelut