Johdon ammattimentorointi

Koska toimitusjohtajan työ on yksinäistä.

Toimitusjohtajalla on rajalliset mahdollisuudet käydä luottamuksellisia keskusteluja ja pohdintoja yritystä koskevista asioista, vaikka juuri niitä tarvitaan päätösten teon pohjaksi. Päätökset voivat olla suuria ja elintärkeitä.

Toimintaympäristön muutoksiin on reagoitava ajoissa. Liiketoiminnan äkillisesti kasvaessa asioiden hallinta karkaa helposti käsistä. On toimittava nopeasti, jotta tuotanto saadaan uudelle tasolle. Ihmisten johtaminen asettaa usein yllättäviä haasteita muutostilanteiden ristipaineissa.

Joskus kysymys on yrityksen henkiin jäämisestä, eikä aikaa ole paljon. Toimitusjohtaja, kuka silloin kulkee rinnallasi? Työluotsin vastaus on johdon ammattimentori.

Johdon mentoriin investoidun rahan

ja ajan tuotto on korkea.

Johdon ammattimentori on kokenut johtaja, joka nähnyt paljon ylä- ja alamäkiä

Johdon mentori auttaa sinua jäsentämään tilannetta kysymyksillään. Kahdenkeskiset keskustelut pysäyttävät sinut miettimään asioita, joita et yksin tule ajatelleeksi. Ajatteleminen on hektisessäkin tilanteessa hyödyllistä, vaikka tuntuisikin siltä, ettei siihen olisi aikaa. Mentorointiin investoidun rahan ja ajan tuotto on korkea.

Johdon mentori on kokenut johtaja, joka nähnyt paljon ylä- ja alamäkiä, kokenut niin makeita voittoja kuin häpeällisiä tappioita ja pudonnut syviinkin kuoppiin. Juuri sen vuoksi hän pystyy kysymään sinun tilanteessasi olennaisia kysymyksiä: hän on todennäköisesti kokenut jotain samanlaista.

Mentorisi ei kuitenkaan aloita neuvomalla sinua, sillä hän ei ole sinun saappaissasi. Sen sijaan hän saattaa jakaa oman kokemuksensa ja pohtia kanssasi sitä, miten sinä voisit hyödyntää sitä.

Mentorointi toteutetaan sarjana luottamuksellisia keskusteluja, joiden sisällöt määrität sinä itse. Tapaamisten muoto, paikka, pituus ja ajoitus on mentorointiparin päätettävissä ja sovitetaan kummankin aikatauluun. Tyypillinen mentorointisuhde kestää noin vuoden, mutta voi olla pitempikin.

Toni Hinkka on johdon ammattimentoroinnin uranuurtaja Suomessa. Hän luonnehtii tätä työtä näin:

”Mikä kumma ammattimentori?

Minulta kysytään usein, mitä on mentorointi. Mitä mentori tekee ja mikä hänestä tekee ammattilaisen? Mitä eroa mentoroinnilla on coachingiin ja konsultointiin?
Ehkä pieni elämän esimerkki auttaa hahmottamaan. Miten saisit tehtyä kokkaustaidottoman puolisosi kanssa hyvää ruokaa?

Jos olisit coach, et saisi antaa suoria ohjeita. Sinun ei tarvitsisi edes osata itse kokata. Sinun pitäisi vain saada siippasi tekemään oikeita oivalluksia kysymyksilläsi. Tämä pakottaisi hänet ajattelemaan ja näin muistijäljestä muodostuisi vahva. Lopputulos voisi olla hyvinkin yllättävä. Parhaimmillaan löytäisitte täysin uuden hittiruokalajin. Näinköhän ensimmäinen pizza sai alkunsa?
Konsulttina taas voisit tehdä ruoan hänen puolestaan. Hän voisi katsoa viiniä siemaillen vierestä, kun sinä kokkaat. Ruoka olisi varmasti loistavaa.

Mentorina taas yhdistäisit nämä metodit. Tekisitte ruokaa yhdessä. Kokeneempana kokkina voisit näyttää kädestä pitäen, miten jokin vaikeampi työvaihe tehdään. Kyselisit paljon, jotta ymmärtäisit, mitä hän jo osaa, mitä hän pystyy tekemään pienillä neuvoilla ja mitä sinun kannattaa tehdä ensin itse. Mentorointi on siis yhdessä tekemistä ja oivaltamista. Kokemuksen siirtoa.

Kaikki yllä olevat metodit ovat toimivia ja tarpeellisia lähtökohdasta ja tavoitteesta riippuen. Taitava osaamisen kehittäjä hyödyntää näitä kaikkia – sopivassa suhteessa.

Ammattimentori on kokemuksen siirron spesialisti. Hänellä pitää olla mentoroivasta aiheestaan pitkä tai ainakin erilainen kokemus, kuin mentoroitavallaan. Hänellä on kyky kuunnella ymmärtääkseen ja porautuakseen mentoroitavansa haasteisiin. Hänen pitää kyetä rakentamaan syvä luottamus ja saada mentoroitava sitoutumaan muutokseen. Mentorin pitää hallita osaamisalueensa ja mentoroinnin metodit ja työkalut. Ammattilaisena hän kouluttautuu ja kehittää systemaattisesti näitä taitojaan.

Ennen kaikkea hänellä pitää olla asenne kunnossa: Mentorilla on vain yksi päämäärä – mentoroitavansa onnistuminen.”

 

Toteutustapa

  • Luottamukselliset keskustelut sertifioidun johtamisen ammattimentorin kanssa.
  • Yhden tapaamisen kesto on 2-3 tuntia. Tapaamiset pidetään 2-4 viikon välein.
  • Tapaamisten välillä mentori käyttää tarvittavan määrän aikaa valmistautumiseen, johon kuuluu mm. tiedonhaku eri lähteistä, keskustelu omien verkostojen kanssa, syvällinen pohdinta ja seuraavan tapaamisen valmistelu. Ajanjaksoa tapaamisesta seuraavaan kutsumme mentorointisykliksi.
  • Akuuteissa tilanteissa mentori on käytettävissä myös etäyhteyksin tapaamisten välillä.
  • Ensimmäisten viiden tapaamisen jälkeen päätetään yhteisesti työskentelyn jatkosta tai päättämisestä.

Sinua valmentamassa

KRISTIINA

Toimitusjohtajavalmentaja Kristiina Hätinen on sertifioitu johtamisen ammattimentori. Hän hyödyntää asiakastyössään omaa, lähes kolmikymmenvuotista kokemustaan yritysten toimitusjohtajana. Kristiinan työkaluvalikoimaan kuuluu ammattimentoroinnin menetelmä, koutsaus (business coaching) sekä CxO Vaikutusvoima -profilointi. Kristiinalla on kokemusta yrityksen menestyksekkäästä johtamisesta, yrityskaupoista, uuden perustamisesta ja alasajosta.

> Tutustu Kristiinaan