Johdon mentorointi

Koska toimitusjohtajan työ on yksinäistä.

Toimitusjohtajalla on rajalliset mahdollisuudet käydä luottamuksellisia keskusteluja ja pohdintoja yritystä koskevista asioista, vaikka juuri niitä tarvitaan päätösten teon pohjaksi. Päätökset voivat olla suuria ja elintärkeitä.

Toimintaympäristön muutoksiin on reagoitava ajoissa. Liiketoiminnan äkillisesti kasvaessa asioiden hallinta karkaa helposti käsistä. On toimittava nopeasti, jotta tuotanto saadaan uudelle tasolle. Ihmisten johtaminen asettaa usein yllättäviä haasteita muutostilanteiden ristipaineissa.

Joskus kysymys on yrityksen henkiin jäämisestä, eikä aikaa ole paljon. Toimitusjohtaja, kuka silloin kulkee rinnallasi? Työluotsin vastaus on johdon mentori.

Johdon mentoriin investoidun rahan ja ajan tuotto on korkea.

Johdon mentori on kokenut johtaja, joka nähnyt paljon ylä- ja alamäkiä

Johdon mentori auttaa sinua jäsentämään tilannetta kysymyksillään. Kahdenkeskiset keskustelut pysäyttävät sinut miettimään asioita, joita et yksin tule ajatelleeksi. Ajatteleminen on hektisessäkin tilanteessa hyödyllistä, vaikka tuntuisikin siltä, ettei siihen olisi aikaa. Mentorointiin investoidun rahan ja ajan tuotto on korkea.

Johdon mentori on kokenut johtaja, joka nähnyt paljon ylä- ja alamäkiä, kokenut niin makeita voittoja kuin häpeällisiä tappioita ja pudonnut syviinkin kuoppiin. Juuri sen vuoksi hän pystyy kysymään sinun tilanteessasi olennaisia kysymyksiä: hän on todennäköisesti kokenut jotain samanlaista.

Mentorisi ei kuitenkaan aloita neuvomalla sinua, sillä hän ei ole sinun saappaissasi. Sen sijaan hän saattaa jakaa oman kokemuksensa ja pohtia kanssasi sitä, miten sinä voisit hyödyntää sitä.

Mentorointi toteutetaan sarjana luottamuksellisia keskusteluja, joiden sisällöt määrität sinä itse. Tapaamisten muoto, paikka, pituus ja ajoitus on mentorointiparin päätettävissä ja sovitetaan kummankin aikatauluun. Tyypillinen mentorointisuhde kestää noin vuoden, mutta voi olla pitempikin.

Sinua valmentamassa

KRISTIINA

on ylimmän johdon mentori. Hän hyödyntää valmentavassa työskentelyssään omaa, lähes kolmikymmenvuotista kokemustaan yritysten toimitusjohtajana.

TARMO

on työnohjaaja, työyhteisökehittäjä ja koutsi. Tarmo on myös Itä-Suomen kokenein työyhteisösovittelija. Hänellä on vahva oma kokemus yritysmaailmasta ja toimitusjohtajan työstä.