Työryhmän hiljainen ongelma – SOLMU

Työluotsin SOLMU-palvelu käsittelee ja auttaa ratkaisemaan hienovaraisesti ongelman, josta ei haluta puhua.

”Kaikki on periaatteessa ihan ok, suunnitelmat on selvät. Siitä huolimatta me ei päästä eteenpäin. Tuntuu kuin olisi käsijarru päällä…” Tällainen lausahdus kertoo ryhmän yhteistyötä haittaavasta ongelmasta, josta ei puhuta.

Työluotsin SOLMU –palvelu auttaa ottamaan esille ryhmän yhteistyötä haittaavan haasteen.

SOLMU-prosessissa luodaan tilaa jokaiselle ryhmän jäsenelle puhua omasta kokemuksestaan ensin valmentajan kanssa ja sitten ryhmässä yhteisesti.

Työluotsin SOLMU-palvelu käsittelee ja auttaa ratkaisemaan hienovaraisesti ongelman, josta ei haluta puhua.

Puhumatta jäävään asiaan ei voi tarttua, eikä sitä voida korjata. Usein sen, mistä ei puhuta, nostaminen esille on omin voimin haastavaa, miltei mahdotonta. Tällaiseen ei ole totuttu.

Ongelma voi myös olla luonteeltaan sellainen, että siitä ei haluta puhua. Siksi ongelma on olemassa ja pysyy. Kaikki kuitenkin tietävät, mistä on kysymys, oli kyseessä sitten alkoholi, peliriippuvuus, romanttinen suhde tai vaikka työtoverin henkilökohtainen hygienia.

SOLMU perustuu kansainvälisesti tunnettuun ja laajasti käytettyyn, ihmisten välisiä suhteita korjaavaan rauhankehä-menetelmään, joka on lähtökohtaisesti joustava ja osallistujien kokemuksia seuraileva.

SOLMU-prosessissa luodaan tilaa jokaiselle ryhmän jäsenelle puhua omasta kokemuksestaan ensin valmentajan kanssa ja sitten ryhmässä yhteisesti. Samalla opitaan käsittelemään asioita, joista ennen on ollut vaikea puhua. Ongelman auettua ymmärrys lisääntyy ja ryhmän kiinteys paranee.

SOLMU päättyy ryhmän tuottamaan ratkaisuun ja toimintasuunnitelmaan, jolla varmistetaan, ettei ongelma enää palaa.

Sinua auttamassa

TOMI

on johdon työnohjaaja, johdon koutsi ja työyhteisösovittelija. Hänen valmennusotteensa on vahvan systeeminen ja asiakasta kunnioittava. Tomi on Työluotsin perustaja.

> Tutustu Tomiin

KRISTIINA

on sertifioitu johdon koutsi ja ammattimentori. Hän hyödyntää asiakastyössään omaa, lähes kolmikymmenvuotista kokemustaan yritysten toimitusjohtajana. Kristiinalla on kokemusta ihmisten johtamisesta ja työyhteisöjen dynamiikasta useista eri yrityksistä.

>  Tutustu Kristiinaan

Sovittelupalvelut

Avoimet konfliktit ja ristiriitatilanteet – SOVINTOLUOTSI

Työryhmän hiljainen ongelma – SOLMU